Reglement

Nedenstående er en afskrift af reglement for benyttelse af banerne i Hasle Tennisklub

Hvert medlem disponerer over et medlemsnummer til brug ved banereservation.
Banerne  reserveres ved at foretage booking  på hjemmesiden: hasle.halbooking.dk

  1. Kørsel på knallerter og cykler på anlægget må ikke finde sted. Køretøjerne skal anbringes i eller umiddelbart ved cykelstativerne eller uden for anlægget.
  2. Hunde må ikke løbe frit omkring.
  3. Der må ikke spilles bold uden for banerne, undtaget træningsmuren.
  4. Affald skal anbringes i affaldskurve.
  5. Færdsel i de beplantede områder bedes så vidt muligt undgået, ligesom trappen bedes benyttet som adgangsvej til bane 4 og bane 5.
  6. Støjende og højrøstet adfærd på anlægget bør ikke finde sted. Anlægget må ikke benyttes til legeplads.
  7. Under spillet må spillere ikke forstyrres ved tilråb eller lignende. Ønsker man at tale med spillerne, er det god tone at henvende sig mellem partierne.
  8. Tilskuere må ikke tage ophold på de enkelte baner, uden at spillerne på den respektive bane har godkendt det.
  9. Uden hensyn til tidspunkt skal den sidste spiller, der forlader anlægget smække dørene til omklædningsrummene og klubhuset. Det henstilles til medlemmerne at medvirke til passende ro og orden samt hensyntagen, så alle kan føle sig godt tilpas i klubben.

Kommende begivenheder